Restauraties

In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratiecampagne in het Openluchtmuseum. 120 gebouwen worden over een periode van 5 jaar duurzaam gerestaureerd.

Op het terrein wordt alles in het werk gesteld opdat de bezoekers de vorderingen met eigen ogen kunnen volgen. Om die reden krijgen de restauratiesites in uitvoering een lage werfafsluiting. Je vindt hier ook informatie over de historiek van de huizen, hun typische kenmerken en over de geplande werkzaamheden en bouwtechnieken terug. Dakrestauraties en vakwerktechnieken zoals lemen en vitsen worden, naargelang de beschikbare ruimte en mogelijkheden, op de sites in de praktijk getoond.

Daarnaast maakt Bokrijk van de gelegenheid gebruik om de banden met de gemeente van herkomst aan te halen. De geschiedenis van het patrimonium is niet alleen te vertellen aan de hand van de materialen waarmee het wordt opgebouwd. Ook het collectieve geheugen en de herinneringen die mensen aan een bepaalde plek hebben, vormen mee het verhaal van dit erfgoed. Elk gebouw draagt een veelheid aan verhalen met zich mee. Het doel van de communitywerking is om vanuit Bokrijk een duurzame relatie aan te gaan met de verschillende erfgoedgemeenschappen. Onder erfgoedgemeenschap valt iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij en een bijzondere waarde hecht aan een bepaald historisch gebouw of monument in het Openluchtmuseum.

Volg hier de restauraties.