Plattegrond

Kempen

De Kempen, de zandstreek in het noordoostelijk deel van Vlaanderen, tussen de Scheldepolders en de Maaskant, heeft eeuwenlang haar landelijk tradities bewaard. De huisvesting van de Kempense boeren is eeuwenlang bescheiden geweest: men bouwde de huizen meestal in hout en leem, wat we ook wel ‘vakwerk noemen’. Vandaag kan je in dit museumgedeelte deze typische huizen nog steeds terug vinden en je ervaart het platteland van meer dan 100 jaar geleden. Je ontdekt hoe onze voorouders leefden, woonden en werkten. Hoe ze omgingen met de natuur en hun dieren.

Uitschoolhoeve Oevel - #52

De abdij werkte nauw samen met de pachters van de meer dan 100 hoeves die ze verhuurde. De abdij bouwde de hoeves, stond in voor herstellingen en zorgde voor goed zaaigoed. De paarden en het vee waren waarschijnlijk gemeenschappelijk bezit van de abdij en de pachter. De pachters werden bijgestaan met raad en daad. Die samenwerking verzekerde een goede opbrengst.

Bouwperiode: 13e eeuw | locatie in het museum: Kempen