Werken in Bokrijk

Met het project ‘bokrijk brandmerkt – BKRK ’ geeft Bokrijk een eigentijdse invulling aan het vakmanschap van vandaag, gisteren en morgen. Het expertise- en dienstencentrum BKRK VAKlab wil, via vakboosters, masterclasses en netwerking, vakmensen begeleiden in hun ondernemerschap. Voor de aansturing van het VAKlab-team zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een:

PROJECTCOÖRDINATOR VAKLAB

FUNCTIE

Je rapporteert aan de directeur van Bokrijk en staat in voor o.a.:

• de strategische ontwikkeling van het VAKlab en de implementatie van al haar    activiteiten;
• het bewaken van de inhoudelijke lijn van dit Europees project (EFRO);
• de dagelijkse aansturing van het projectteam.

Je bent:

• een teamspeler met hands-onmentaliteit en zin voor verantwoordelijkheid;
• een vlotte communicator (schriftelijk en mondeling);
• taalvaardig in het Nederlands (moedertaal). Kennis van Frans, Engels en Duits is een    plus;
• punctueel, werkvaardig en flexibel.

INTERESSE?

Solliciteer uiterlijk tegen 17 oktober a.s. door je cv en motivatiebrief op te sturen naar Liesbeth Kees, directeur – liesbeth.kees@limburg.be.

Meer informatie over het profiel.


Vacature coördinator CRAFTS.

1fte

Coördinator CRAFTS.

CRAFTS. (lees: kraftspunt) wordt het landelijk erfgoedplatform voor (historisch en hedendaags) vakmanschap in Vlaanderen. Het Openluchtmuseum Bokrijk is hiervan de initiatiefnemer en centrale partner. Bokrijk is niet aan zijn proefstuk toe wat vakmanschap betreft. In 2014 lanceerde het museum het project ‘BKRK’ dat inzet op historisch en hedendaags vakmanschap en de cross-over met andere disciplines. In 2017 opende het VAKlab de deuren, het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap. In 2019 vervolledigen we onze werking in het teken van vakmanschap door via CRAFTS. vakmanschap en erfgoed in Vlaanderen te versterken. Voor de dagelijkse (project)leiding van CRAFTS. zijn wij op zoek naar een voltijds m/v/x met onmiddellijke indiensttreding. Kijk je ernaar uit dit samen met ons waar te maken, bezorg ons je cv en motivatie en overtuig ons van je kunnen!

Functie

 • Realiseren, evalueren en bijsturen van de in het beleidsplan vooropgestelde acties van CRAFTS.

 • Projectcoördinatie (administratie, budgetbeheer, communicatie, netwerking, ontwikkeling van een database, publiceren, actoren in Vlaanderen ondersteunen en versterken, …)

 • Vertaalt het beleidsplan in jaarlijkse actieplannen, jaarbudget en staat in voor een correct en corresponderend jaarverslag.

 • Rapporteert aan de afdelingschef museum Bokrijk.

Profiel

 • Beschikt over een masterdiploma. Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd.

 • Meerjarige expertise en/of de nodige affiniteit op het vlak van (immaterieel) cultureel erfgoed (binnen vakmanschap) is een meerwaarde.

 • Betrokkenheid bij het werkveld/netwerking: sterke netwerker met verbindende vaardigheden, slaagt erin om alle actoren en stakeholders te betrekken waardoor de samenwerking op een hoog niveau kan worden getild. Dit met het oog op het realiseren van een gezamenlijke ambitie.

 • Resultaatgericht: samen met collega’s en relevante stakeholders doelgericht en binnen de tijd de vooropgestelde projectacties realiseren.

 • Zelfstandig werken: in staat zijn om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

 • Oplossingsgericht: je kan problemen snel detecteren en lost ze adequaat op.

 • Ruime ervaring in projectcoördinatie, -planning en –rapportering: kan een goed overzicht bewaren op het totaalproject en de bijhorende middelen. Bewaakt ook het projectbudget en de projectrapportering aan de Vlaamse Overheid en aan vzw Het Domein Bokrijk.

 • Enthousiasmerend: in staat zijn de verschillende actoren in het project te activeren en motiveren om samen resultaten te boeken.

 • Zin voor initiatief: is in staat om interessante opportuniteiten bloot te leggen. Draagt nieuwe ideeën aan en creëert en formuleert nieuwe opportuniteiten.

 • Beschikken over de nodige skills om samenwerkingsverbanden met mogelijke partners tot concrete doelen te brengen.

Zijn verder wenselijk

 • Taal- en communicatievaardigheid: hij/zij is communicatief vlot en taalvaardig en heeft het Nederlands als moedertaal. Een parate kennis van Frans en Engels is vereist. Kennis van Duits is geen vereiste maar vormt een meerwaarde.

 • Kennis van de cultureel-erfgoedsector, het decreet, de actoren, de netwerken.

 • Goed op de hoogte van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

 • Bereid tot avond- en weekendwerk

 • In het bezit van rijbewijs B.

Wij bieden

 • weddeschaal jaarwedde: A-niveau min. €2987 euro bruto/maand en max.  4648 euro bruto/maand

 • 35 dagen vakantie

 • wettelijke feestdagen vergoeding maaltijdcheques (2,91 euro per gepresteerde dag + 1,09 euro eigen bijdrage)

 • vakantiegeld (92% bruto maandsalaris)

 • eindejaarspremie (vast gedeelte + variabel gedeelte (2,5 % van jaarlijks brutosalaris geldig maand oktober))

 • GSM en abonnement
 • terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer of vergoeding wagen (afhankelijk van aantal km)

 • contract van bepaalde duur 01.01.2019-31.12.2023

INTERESSE?

Solliciteer uiterlijk op 8 november 2018 door je cv en motivatiebrief op te sturen naar hilde.schoefs@limburg.be. De mondelinge jury is gepland op 22 november 2018. Meer informatie over het profiel, de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden vind je op www.bokrijk.be.