Restauraties in Bokrijk

Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Dankzij deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen is het Openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument.

De historische gebouwen vormen de kern van het Openluchtmuseum dat een jarenlange ervaring heeft met het onderhoud van zijn gebouwenbestand. Tijdens de opmaak van een masterplan werd duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het patrimonium zich opdrong. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit ervan ging Bokrijk over tot de opmaak van een meerjarenplan voor de restauratie van de gebouwen.

In 2016 sloot de Vlaamse overheid een meerjarige overeenkomst met vzw Domein Bokrijk voor de restauratie van het onroerend erfgoed in het Openluchtmuseum in Bokrijk, en dit voor de periode 2017-2021. Deze overeenkomst behelst een premie van 14,5 miljoen euro, gespreid over vijf fases voor een periode van vijf jaar. Aangezien het museum erkend is als open erfgoed, dekt de premie zowat 80% van de geraamde kosten. De provincie Limburg engageert zich voor de bijkomende financiering waarbij ook de bijkomende kosten voor ontwerpdossiers, voorafgaand onderzoek, erelonen en niet-betoelaagbare werken inbegrepen zijn.

Dankzij deze ondersteuning is de grootschalige restauratiecampagne van de verschillende monumenten aan de gang, een primeur voor het Openluchtmuseum. De timing van de werken is strikt vastgelegd. Hierbij werd rekening gehouden met de museale projecten zoals ‘bokrijk brandmerkt’ (in museumdeel Kempen) of ‘De wereld van Bruegel’ (2019-2020). Concreet is Bokrijk in 2017 gestart  met de restauratie van elf historische gebouwen, waaronder de water- en windmolens en de kerk uit Erpekom in museumdeel Kempen. Gespreid over een periode van vijf jaar komen alle monumenten in het Openluchtmuseum aan de beurt.

Deze werken zorgen voor de nodige bedrijvigheid in het Openluchtmuseum dat in 2018 haar 60-jarig bestaan vierde. Ze maken een bezoek aan het museum extra interessant. De bezoekers krijgen onder andere een beter zicht op de uiteenlopende bouwtechnieken die bij een restauratie komen kijken, waaronder ook traditioneel vakwerk zoals lemen, vitsen en strodekken.

Meer informatie over de gebouwen in restauratie vind je hier