Schuur Lommel-Kattenbos
Schuur Lommel-Kattenbos - #34

Bouwperiode: 17e eeuw | Afkomstig van: Lommel | Naar Bokrijk gekomen in: 1954 | locatie in het museum: Kempen

Het gebouw en zijn verleden

Dwarsgerichte schuur uit Lommel-Kattenbos. Het gaat om een driebeukige schuur, waarin de dorsvloer dwars ligt ten aanzien van de lengterichting van het gebouw. Op één der trek- of bintbalken staat het jaartal ANNO 1697 te lezen.

Bouwen in hout

Plattelandsbewoners bouwden hun huizen met materialen uit de streek. Deze schuur toont dat goed: ze heeft een houten skelet, lemen muren en een strodak. Het skelet bestaat uit eikenhout. Die harde houtsoort leent zich goed voor de woningbouw. De schuur uit Kattenbos deed dienst als opslagplaats voor de oogst, maar bood af en toe ook onderdak aan koeien en schapen.

Van boom tot plank

Hout legde een hele weg af voor het verwerkt kon worden tot balken, daken en andere voorwerpen. Bomen vellen was een zware taak die voorzichtig moest gebeuren. Een goede boomhakker kon per dag 2 tot 3 bomen vellen en opruimen. Om de boomstammen te verzagen, gebruikten 2 houtbewerkers samen een zaagstelling, zoals er links naast deze schuur een staat. De ene zager stond boven op de stelling, de andere eronder. Beurtelings trokken ze de kraanzaag omhoog en naar beneden. Aan de linkerzijgevel van de schuur kun je zo’n kraanzaag zien.

Een nieuw bos voor de Kempen

De Kempenaren gebruikten hout als brandstof, voor meubels, voor hun huizen, … Bomen sneuvelden ook om de vruchtbare bosgrond om te zetten in landbouwgrond. Daardoor verdwenen grote stukken bos. Amper 4% van het bos in de Kempen vandaag dateert van voor 1775! De huidige naaldbossen zijn nog jong en werden onder andere aangelegd voor de mijnbouw.