30/03/2018

De groene sleutel in Bokrijk

Sinds 2011 behaalt het Openluchtmuseum van Bokrijk elk jaar het milieukwaliteitslabel ‘De Groene Sleutel’. Hiermee belonen Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen uitbaters van toeristische accommodaties en bestemmingen in Vlaanderen voor de inspanningen die ze leveren voor het leefmilieu.  

De Groene Sleutel is het grootste en meest gerenommeerde keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Het kadert binnen het internationaal programma van de ‘Foundation for Environmental Education (FEE) Green Key’. Het initiatief werd in Vlaanderen voor het eerst gelanceerd in 2005. Intussen bezitten meer dan 2 000 toeristische ondernemingen uit 50 landen het internationale ecolabel.

Deelnemende ondernemingen, zo ook het Openluchtmuseum, moeten voldoen aan een hele reeks criteria voor energie, water en mobiliteit.  Elk jaar opnieuw verantwoorden zij zich over hun inspanningen voor een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van de overheid, milieuorganisaties en toeristische sector.

Bokrijk voldoet hierbij niet alleen aan de basisvereisten op het vlak van ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering, het zet actief in op duurzaam ondernemen. Dit gaande van het gebruik van 100% groene stroomvoorziening, energiezuinige verlichting tot waterbesparende maatregelen en het gebruik van hybride of elektrische voertuigen. Ook de sensibilisering van bezoekers speelt hier een voorname rol. Zo biedt Bokrijk o.a.  laadpalen voor elektrische auto’s aan en huurfietsen om het park te ontdekken. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe museale producten staat duurzame ontwikkeling en ecologie centraal. De realisatie van ‘De Superette Bokrijk’ is hiervan een mooi voorbeeld.

Een overzicht van alle houders van de Groene Sleutel in Vlaanderen vind je hier (link http://www.groenesleutel.be/uitbaters)