BKRK wedstrijdproject brood

WEDSTRIJDVRAAG

“Hoe waarden en tradities uit het Vlaams immaterieel erfgoed vandaag mensen inspireert.”

De opdracht van dit wedstrijdproject bestaat uit het ontwikkelen van een object (gebruiksvoorwerp) dat het authentieke vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal, duurzaamheid.

Niet enkel vindt het zijn link – in de meest ruime zin – in de museale context, het product moet ontwikkeld worden vanuit een innovatieve en hedendaagse insteek, een aangepast gebruik of aangepaste vormgeving, een economische haalbaarheid (productieprijs/aankoopprijs/verkoopprijs in evenwicht) en een evolutie van tijd of techniek.

Het object representeert een uniek staaltje van innovatieve productontwikkeling, door zijn vorm, zijn productie/ontwerpproces, zijn materiaalgebruik, kortom een verhaal met ‘roots’.

Na de succesvolle campagnes van leder, keramiek en hout, staat nu het vakmanschap brood op de agenda.  

Zie hier info over wedstrijd leer, keramiek, hout

BKRK BROOD

Het woord ‘brood’ doen denken aan voeding, toch zijn er ook tal van relevante nevenproducten met een breed maatschappelijke context. Denk maar aan bewaardozen, bakmachines, verpakkingsmaterialen, toasters,…

Je kan je als ontwerper laten inspireren door de presentatie van brood op tafel of door het ritueel van het snijden of breken van brood. Ook voorwerpen in gietijzer of aardewerk, gebruikt bij de voorbereidingen van het bakken, kunnen opnieuw uitgedacht worden. Voorts maken originele bakvormen, innoverende bakovens, toasters of graanmolens, vernieuwende bewaarmethodes en leuke picknickzakken en brooddozen zeker een kans.

*We kiezen er voor om elke vorm van voeding te weren, dit omdat we reeds ons eigen BKRK brood hebben, ontwikkeld door De Superette Bokrijk.

CONCREET

 • Creëer een product met een verhaal/visie
 • Ontwikkel een uniek, innovatief en hedendaags object met een nutsfunctie, wat je meteen onderscheid van een kunstenaar. Een link met het dagelijks leven is aangewezen.
 • Het product moet kunnen vermarkt worden d.w.z.: het product moet produceerbaar en verkoopbaar zijn.
 • Het object zal beoordeeld worden op volgende criteria:
  Originaliteit (20%), relevantie (20%), verhaal/inspiratie (20%), prijsbewust (20%) realistatiebewust (20%)

JURERING EN TIMING

Alle kandidaten dienen zich voor uiterlijk 21/11/2107 in te schrijven via onderstaand invulformulier. (wedstrijdvoorwaarden staan hieronder vermeld)

In een eerste ronde maakt de jury een selectie van de inzendingen. De genomineerden, een selectie van 10 kandidaten, kunnen hun ontwerp in een tweede ronde individueel voorstellen aan de hiervoor samengestelde jury onder leiding van ere-voorzitter Sarah Lemke en voorzitter Bart Lens.

(Het individuele jurymoment zal plaatsvinden begin december 2017. De juiste datum en uren worden na selectieronde 1 meegedeeld)

De laureaten worden bekend gemaakt tijdens een persmoment voorjaar 2018 .Tevens wordt hier de BKRK award uitgereikt en wordt het BKRK magazine Brood voorgesteld.

*Elke deelnemer kan meer dan 1 ontwerp insturen, maar moet voor elk object een apart inschrijvingsformulier invullen.

*Feedback van de jury is achteraf te verkrijgen.

IN RUIL

 • Alle genomineerde worden vermeld in het BKRK magazine brood
 • De winnaar krijgt de BKRK award
 • Top 5 krijgt een geldprijs van respectievelijk 750 (1ste) en 250 (andere 4) euro. (ecl. Btw)
 • De winnaar krijgt tevens de kans deel te nemen aan een groepstraining/bootcamp die zal georganiseerd worden door het pas opgestarte VAKlab. De groepstraining zal een 10-tal vakmensen informeren, motiveren en opleiden/trainen om te starten als ondernemer of om een nog betere ondernemer te worden. De focus ligt tevens op cross-sectorale samenwerking en nieuwe vormen van ondernemerschap.
  VAKlab vormt een draaischijf rond vakmanschap en is een platform  waar vakmensen, ondernemers, bedrijven en kennisspelers elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Het legt de brug tussen traditie en vernieuwing, streeft naar kwaliteit (eerder dan kwantiteit) en benadert de vakman zoals hij/zij ook zijn creatie benaderd: puur, eerlijk en echt. Vakmensen kunnen bij VAKlab terecht voor ondersteuning, advies en persoonlijke begeleiding.
 • Top 5: de ontwerper (en het product) verschijnt in alle communicatie-uitingen van Bokrijk: persberichten, BKRK magazine, online communicatie (sociale media, nieuwsbrieven, Borkijk Bulletin, website). Ook kans op demonstraties tijdens de Bokrijk dagen, tentoonstellings mogelijkheden en pop-up shops.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Deelname is een acceptatie van de wedstrijdvoorwaarden!

Inschrijving

 • Het fysieke/tastbare prototype moet aanwezig zijn voor de jurering
 • Je inschrijving is enkel geldig als volgende documenten worden ingediend:
  • cv
  • foto prototype met naam product
  • inhoudelijk verhaal (hoe inspireerde Bokrijk? Waarom innovatief?) (max 2A4)
  • prijsberekening (kostprijs, aankoopprijs Bokrijk bij afnames, voorgestelde verkoopsprijs,..) (max 2A4)
  • productieproces: (welke materialen, wat nodig, hoe produceren, wie produceert, is er al een producent, hoe lang duurt het proces,…) (max 2A4)

Ontwerp

 • het ontwerp mag nog niet op de markt zijn
 • het ontwerp moet een nutsfunctie hebben
 • het ontwerp moet vermarkt kunnen worden, dit wil zeggen: produceerbaar en verkoopbaar. Er wordt een duidelijke omschrijving verwacht van de gebruikte materialen en productieprocessen
 • de deelnemer staat ervoor in dat zijn/haar ontwerp een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Realisatie

 • Het intellectuele eigendom van het ontwerp komt toe aan de ontwerper.
 • Bokrijk heeft de intentie, maar niet de verplichting, om één of meerdere ontwerpen te realiseren en voor een onbepaalde tijd in haar collectie op te nemen onder de vorm van een exclusieve licentie of aankoop van het ontwerp. Bokrijk heeft het voorrecht om als eerste een exclusieve licentie op het ontwerp te nemen. Dit voorrecht vervalt na één kalender jaar na de prijsuitreiking. Het ontwerp kan nog in overleg met de ontwerper aangepast worden in functie van commercialisatie
 • De ontwerper heeft ook de mogelijkheid om in eigen beheer het ontwerp in productie te brengen; binnen het jaar na de prijsuitreiking, en Bokrijk heeft dan de mogelijkheid om rechtstreeks bij de ontwerper aan te kopen, exclusief voor een periode van één jaar.
 • De ontwerper mag voor de prijsuitreiking het ontwerp niet publiceren, te koop aanbieden, of op een andere manier openbaar maken.

Andere voorwaarden

van de laureaten wordt verwacht dat ze Bokrijk meenemen in hun communicatie uitingen omtrent het product

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opgelet, alle bovenvermelde documenten moeten bij de inschrijving worden aangeleverd. Indien niet alle documenten ontvangen worden, is de inschrijving niet geldig. De documenten mogen samen niet meer dan 100 MB groot zijn.

*